Sällskapet Hallands Väderös Natur

www.shvn.se

Sällskapet Hallands Väderös Natur bildades i Lund den 24 april 1942 med lektor Hervid Vallin i spetsen. Han tog på sig posten som sekreterare och behöll den ända fram till 1976. 1942 hade Sällskapet knappt 50 medlemmar; de flesta Lundaforskare och -studenter, släkt och vänner till Hervid Vallin och några enstaka Torekovsbor.

Idag har Sällskapet nästan 300 medlemmar som är spridda över hela landet, fast de flesta är hemmahörande i Skåne och på Bjärebygden. Gemensammt för alla medlemmarna är dock att de har ett stort intresse för Väderön.

I Sällskapet Hallands Väderös Naturs stadgar framgår syftet med föreningen i första paragrafen:

§1 Sällskapet har till ändamål:

Sällskapet Hallands Väderös Natur • www.shvn.se © 2016 • Ansvarig för hemsidan: Lena Svedin •