Sällskapet Hallands Väderös Natur

www.shvn.se

Exempel på vad Sällskapets medel har använts till sedan 1990-talet

§1 Sällskapet har till ändamål

 

att främja vetenskaplig forskning på och om Hallands Väderö

 

1994 Inventering av måsfåglar, Per Andell

1995-1997 Jan Lannérs forskningsarbete om skogsutvecklingen på ön

2002 Provtagning i Hälledammen för pollenanalys, Gina Hannon / Chiara Molineri

2002 Undersökning av Läderbaggen (Osmoderna eremita), Niklas Jönsson

 

att anordna exkursioner till ön (länk till årets program)

 

Sällskapet anordnar varje år minst 3 exkursioner:

-Påskexkursion på Påskdagen.

-Exkursion alt föredrag i juli månad i samband med årsmötet.

-Julexkursion på Annandag jul.

Dessutom brukar vi ha en exkursion, eller alternativt arrangemang på hösten, (september eller oktober).

 

att arbeta för vårdande av naturen på ön

 

1997 Röjningen i Tångakärret / Nörre skog i september

1999 Inköp av material för skydd av bokplantor

2018 Inköp av material för skydd av bokplantor, ca 400 av de gamla

inhägnaderna kontrollerades i samband med höstexkursionen.

 

att sprida kunskap om ön genom föredrag och skrifter

 

1993 Bidrag till det blivande Väderömuséet

1993 Bidrag till tryckningen av "Väderötrafikens historia"

1994 Bidrag till färdigställandet av Väderömuséet

1994 Dan Backströms film "Möt våren på Ön" visas på Olympiabiografen.

2002 Exkursion för högstadieelever från Båstad om hur skogen genom tiderna

har nyttjats av människan samt insamling av slöjdvirke.

2011 Bidrag till tryckning av Anna Gunnerts bok "Lilla dårfink! Skogvaktarens

kärleksbrev från Hallands Väderö"

2017 Sällskapets egen guidebok är äntligen klar efter många års arbete.

Läs mer om Guide till Hallands Väderö här.

 

 

Utdrag ur Sällskapets Verksamhetsberättelser.

Sällskapet Hallands Väderös Natur • www.shvn.se © 2019 • Ansvarig för hemsidan: Lena Svedin •