Sällskapet Hallands Väderös Natur

www.shvn.se

Program 2018

Alla föreningens exkursioner är kostnadsfria och öppna för allmänheten.

Kostnad för båtbiljett tillkommer. Medtag matsäck då vi brukar fika på lämplig plats ute i naturen.

 

Påskexkursion

Söndagen den 1 april 2018

Påskexkursionen 2017. Guide Mikael Haraldsson, tema fåglar.

Tema: Vårvandring med vårtecken

I år infaller påsken tidigt och därför satsar vi på att hålla värmen genom en härlig långpromenad. Som vanligt spanar vi efter vårblommor och fåglar.

 

Båt avgår från Torekov klockan 10.00.

Författarafton hos Akademibokhandeln/Gleerups Stortorget i Lund

Torsdagen den 26 april 2018 klockan 18

 

Jan Lannér och Lena Svedin presenterar Sällskapets nya guidebok, visar bilder och pratar om Hallands Väderö. Ingen föranmälan behövs.

Årsmöte och årsmötesexkursion

Lördagen den 30 juni 2018

Årsmötet:

Samling vid kaféet i Sandhamn klockan 10,30

Båt avgår från Torekov klockan 10,00

 

Årsmötesexkursion:

Samling vid kaféet i Sandhamn klockan 12,30

 

Tema: Naturvårdsåtgärder genom buskröjning - Olika metoder och förväntade effekter på flora och fauna

 

Enbuskröjningar och -bränningar på Hallands Väderö har genomförts de senaste åren inom ett LIFE-projekt kallat "Bushlife", vi tittar på några nyröjda områden och pratar om hur och varför, effekten och nyttan med arbetet.

 

Exkursionsledare: Kill Persson är biolog och naturguide med god kännedom om växter, fåglar och svampar. Kill arbetar bland annat med skötselplaner, naturvårdsbränningar, restaureringsprojekt och uppföljning av olika skötselinsatser.

 

Båt avgår från Torekov senast klockan 12,00 för dem som inte varit med på årsmötet.

 

OBS!

Exkursionen har fått ett nytt tema enligt ovan. Den utlovade konstvandringen återkommer vid ett senare tillfälle, förhoppningsvis nästa år.

 

Augustiexkursion

Lördagen den 11 augusti 2018

Tema: Mossor

Vi fördjupar oss i mossornas värld. Den återupptäckta hedbålmossan i Ulagapskärret är ett mål med dagens vandring. Ta gärna med en lupp eller förstoringsglas.

 

Exkursionsledare: Henrik Weibull, naturvårdsbiolog som är expert på mossor.

 

Båt avgår från Torekov klockan 10.00.

 

Höstexkursion

Lördagen den 15 september 2018

Tema: Bokskogens föryngring

Höstens exkursion handlar om de senaste 20 årens arbete för att hjälpa till med föryngringen av bokskogen. Vi pratar om det arbete som påbörjades av Sven Hernborg i slutet av 90-talet och följer upp med att se över de nät som finns kvar. Vi kommer att städa i skogen genom att ta hand om välta nät och eventuellt näta nya bokplantor med det material som finns.

 

Exkursionsledare: Björn Werner, naturvårdare på ön och Magnus Andrell, förvaltare, kommer att berätta om de senaste årens insatser och framtida planer.

 

Båt avgår från Torekov klockan 10.00.

 

Julexkursion

Onsdagen den 26 december 2018

Klassisk julutflykt:

På annandagen vandrar vi traditionsenligt sedan 1978 på Hallands Väderö tillsammans med Bjäre Naturskyddsförening.

 

Båt avgår från Torekov kl 10.00.

Sällskapet Hallands Väderös Natur • www.shvn.se © 2018 • Ansvarig för hemsidan: Lena Svedin •