Sällskapet Hallands Väderös Natur 

www.shvn.se

Lotsstugan / Muséet

Redan  år 1813 sökte rikets lotsstyre tillstånd att bygga ett boningshus för lotsen på Hallands Väderö, men mötte då mycket starkt motstånd i Torekov.


Först 1844 fick de tillåtelse av Kristianstad länsstyrelse att bygga öns enda hus. Stugan byggdes i Kappelhamn och lotskassan skulle för detta betala en årlig avgift till Torekovs kyrka på 6 riksdaler och 32 skilling banco. Lotsuppassningen upphörde år 1871 och lots hänvisades istället till Torekov, som dock, även den, numera är indragen.

Omkring sekelskiftet beboddes stugan under en tid av stenhuggare som exporterade sten till danska vägbyggen, därav har stugan även kallats stenhuggarehuset. Från början av 1900-talet har stugan, som ägs av Torekovs kyrka, hyrts ut till sommargäster, men 1987 kom man på idén att den istället skulle byggas om till muséum.


1992 började man renovera och bygga om huset, hantverkare, forskare och konstnärer jobbade med projektet som resulterade i ett unikt friluftsmuséum, klart för invigning 1995. Målningar, skulpturer och foton visar öns historia och djur- och växtliv under olika årstider. Alla som är intresserade av att få veta lite mer om ön är välkommna in dagtid under säsongen då båtarna trafikerar ön. Kristianstads Länsmuséum och Torekovs kyrkoråd, som tillsammans färdigställt muséet, tar inget inträde för ett besök i öns äldsta hus.

Sällskapet Hallands Väderös Natur • www.shvn.se © 2020 • Ansvarig för hemsidan: Lena Svedin •