Sällskapet Hallands Väderös Natur 

www.shvn.se

Fyren och fyrbostäderna

Ute på Bagganäsan, på nordvästra delen av ön, ligger öns fyr som uppfördes år 1884. Efter många och svåra förlisningar i öns farvatten beslutades det att en fyr på ön skulle byggas. Arbetes startades i Maj och redan i September utsågs den första fyrmästaren, som fick äran att tända fyren i Oktober.

Fyren är byggd direkt på klipporna ute på Bagganäsan. 13 meter hög av järn med vit plåtbeklädnad har den med sitt (numera) vita klippsken hjälpt sjöfarare i över 100 år. Ursprungligen drevs fyren med fotogen. Då hade man tre stycken vekar för att lågan aldrig skulle slockna. Nu ser man ett vitt klippsken under 4 sekunder, sen är det mörkt under 4 sekunder osv.


År 1888 exploderade fyrens ångpanna. Man hade använt havsvatten till kylning eftersom brunnen sinat. Man anlade då en 300 kvadratmeter stor bassäng, strax nord-väst om fyren, för att samla regnvatten. Den användes ända fram på 1950-talet, men på den senare tiden istället till sköljning av tvätt när brunnarna vid fyrbostäderna sinade fram på sommaren. Numera är reservoaren täckt med ett vågformat cementlock (som har börjat rasa samman) och inhägnat med stängsel för att ingen ska kunna ramla ner.


Mellan 1887 och 1915 signalerade man vid dimma med en ångdriven siren och sedan fram till 1965, då fyren automatiserades, använde man en knallsignal som sköts upp var femte minut. Därefter kunde man använda en automatisk mist-signalering driven av tryckluft, eftersom ström då drogs ut till fyren. Man har även gas som reserv vid eventuella fel. Fast numera används inte mistluren. Så de boende vid fyren kan sova lugnt även vid dimma.


Sedan 1 juli 1965 är fyren obemannad och kontrollerades till en början från  Kullen, men detta sköts numera från Norrköping. Renovering av fyren skedde under Oktober månad, -98.

Fyrbostäderna, som byggdes ca 250 meter från fyren, bestod liksom idag av två boningshus, jordkällare, vedbod, utedass och förrådsbyggnad. Man grävde två brunnar som även de finns kvar idag, men vattnet är inte riktigt rent pga att kreaturen vistas i området kring bostäderna. En tid fanns även ett fähus och ett hönshus.

Fyrpersonalen och deras familjer bodde där året runt, och i ett av rummen på vinden bodde även en lärarinna som skötte undervisningen av fyrpersonalens och lotsens barn. Lotsverket bekostade undervisningen om det fanns minst fem barn i skolåldern. Första gången någon av öns lärarinnor omnäms var 1887 och troligtvis förekom undervisning till och från fram till 1920-talet.


1971 byggdes boningshusen om till fem lägenheter. Numera är även brygghuset en liten lägenhet och alla bostäder hyrs ut veckovis under maj till augusti, övrig tid enl ök. Medlemmar i Torekovs, Hovs och Västra Karups församlingar har förtur.


Mer information om uthyrningen finns på: www.hallandsvadero.se

Sällskapet Hallands Väderös Natur • www.shvn.se © 2020 • Ansvarig för hemsidan: Lena Svedin •