Sällskapet Hallands Väderös Natur 

www.shvn.se

Regler på Hallands Väderö

När man kommer ut till Hallands Väderö ska man tänka på att man befinner sig i/på ett naturreservat. Man bör därför tänka på att behandla djur och växter extra försiktigt, eftersom ön är en unik plats där många utrotningshotade arter har fått en fristad.

  • All skadegörelse på växande träd, buskar och örter är förbjuden.


  • Man får alltså inte bryta kvistar, plocka blommor, gräva upp växter eller liknande. Det enda undantaget är att det är tillåtet att plocka ätliga frukter och bär.


  • Det är inte heller tillåtet att fånga insekter eller andra djur eller på annat sätt störa djurlivet. Därför tillåts tex inte okopplad hund.


  • Man får under inga omständigheter göra upp eld utomhus, varken öppen eld eller eldning i stormkök, spritkök, gasolkök, grillar eller liknande.


  • Det är även förbjudet att tälta, eller över huvud taget slå läger för övernattning.


  • Öns seglande gäster bör veta att det är förbjuder att sätta upp någon form av bryggor eller fastsättningsanordningar av permanent slag, samt att de bryggor som finns är beredskapsbryggor, som endast får disponeras av Väderötrafiken och sjöräddningen. Vidare får man inte dra upp båtar på sandstränderna.


  • Man får inte sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller liknande. Inte heller snitsla spår eller anordna tävlingar som kan inverka störande på naturmiljön.


  • Man får inte lov att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar som kan störa naturmiljön, eller förstöra hägnader, skyltar eller andra anordningar.


  • Slutligen bör man tänka på att inte använda radio, bandspelare, musikinstrument eller dylikt på ett störande sätt.

Det är mycket man inte får göra och det kan låta besvärligt med allt som är förbjudet, men anledningen till detta är att Väderön är en mycket speciell plats som många vill bevara för att kunna besöka igen.

Länk till Länsstyrelsens PDF med fullständiga föreskrifter för allmänheten, inkl karta med sälskyddsområde och fågelskyddsområden utmärkta.

Sällskapet Hallands Väderös Natur • www.shvn.se © 2020 • Ansvarig för hemsidan: Lena Svedin •