Sällskapet Hallands Väderös Natur 

www.shvn.se

Några intressanta årtal i

Hallands Väderös historia

1027  Väderön omtalas för första gången i skrift i Snorre

          Sturlasons Konungasagor

1209  Den danske kungen Valdemar II Sejr sägs ha överlåtit ön

          till Torekovs kyrka. Något gåvobrev har ännu inte funnits,

          men ön lyfts så småningom ut ur kungens egendom.

1231  Väderön tas upp som den danske kungens personliga egendom

          i "Kong Waldemars Jordebog"

1545  Första dokumenten som visar att Torekovs Kyrka står som

          ägare till ön

1658  Genom Roskildefreden blir Hallands Väderö en svensk ö

1813  Lotsverket sökte tillstånd för en lotsuppassningsstuga på ön

1844  Lotsstugan byggdes

1860  Skogvaktarebostaden

1883  Fyr på Vinga skär

1884  Fyren på Bagganäsan

1887  Ett av åren som kung Oscar II jagade hare på ön

1896  Konstnären Wilhelm von Gegerfelt bygger Villa Solbacken i Kappelhamn

1910  Villa Solbacken brinner ner under mystiska omständigheter.

1913  Väderöklubben bildas

1915  Henrik Lundegård startar en växtekologisk forskningsstation

          i Kappelhamn

1916  Henrik Heimer bygger en sommarbostad i Kappelhamn,

          som Lundegård sedan köper

1916  Romarstugan på skäret

1916  Första delen av det gamla caféet; Emilia Sjölins kaffestuga i Sandhamn.

1920  "Hönsahuset"/Stålfelts hus i Kappelhamn

1921  En älgko simmade ut till Hallands Väderö och tillbringade

          sommaren i alekärren vid Hälledammen, men simmade hem

          på hösten när det blev ensamt på ön

1922  Hervid Vallin bygger en sommarbostad i Kappelhamn

1922  Biavelsstation i Söndre skog

1925  Hied byggs i Kappelhamn

1931  Väderötrafik efter turlista

1936  Hellners sommarstuga i Kappelhamn

1936  Telefon kom till ön

1940  Det blir byggnadsförbud på ön

1942  Sällskapet Hallands Väderös Natur bildas

1956  Nya caféet byggs trots rådande byggnadsförbud

1958  Ön fridlyses som naturpark

1961  Sälskyddsområde bildas

1965  Benämningen naturpark ändras till naturreservat

1965  Fyren automatiseras och de sista bofasta invånarna lämnar ön

1979  Fågelskyddsområden bildas

1987  Rederi AB Väderön tar över Väderötrafiken

1992  Får släpps åter igen ut på sommarbete för att förhindra igenväxning

1995  Muséet (i den gamla lotsstugan) invigs

1998  Renovering av fyren (målning)

2000  Öns båda bryggor byggs om/renoveras

2006  Väderötrafiken AB tar över efter Rederi AB Väderön

2015  Omfattande renovering av fyren med byte av stora delar av tornets

          plåtar. Återställning av lanterninglasen.

2017  Guide till Hallands Väderö blir klar efter många års arbete.

Sällskapet Hallands Väderös Natur • www.shvn.se © 2020 • Ansvarig för hemsidan: Lena Svedin •