Sällskapet Hallands Väderös Natur 

www.shvn.se

På bilden ses vår egen guidebok om Hallands Väderö.


Huvuddelen av texterna är skrivna och bearbetade av Sällskapet själva, likaså har de flesta fotografierna levererats av medlemmar i föreningen.


Boken har 288 sidor fyllda med fakta och vackra bilder. Vi beskriver vegetation och flora i olika naturmiljöer, djuren på och runt om ön, i luften, i havet och på land. Det finns kulturhistoriska texter om människorna som vistats här och påverkat ön på olika sätt. Boken har många faktarutor och pedagogiska känn-igen-uppslag. På slutet finns fem olika vandringsförslag som alla utgår från Sandhamn.


Guide till Hallands Väderö går att köpa direkt av Sällskapet Hallands Väderös Natur eller hos någon av våra återförsäljare. Se sidan om Guideboken.


.......................................................................................................................


Sällskapet Hallands Väderös Natur bildades i Lund den 24 april 1942 med lektor Hervid Vallin i spetsen. Han tog på sig posten som sekreterare och behöll den ända fram till 1976. 1942 hade Sällskapet knappt 50 medlemmar; de flesta Lunda-forskare och

-studenter, släkt och vänner till Hervid Vallin och några enstaka Torekovsbor.


Idag har Sällskapet nästan 300 medlemmar som är spridda över hela landet, fast de flesta är hemmahörande i Skåne och på Bjärebygden. Gemensammt för alla medlemmarna är dock att de har ett stort intresse för Väderön.

I Sällskapet Hallands Väderös Naturs stadgar framgår syftet med föreningen i första paragrafen:


§1 Sällskapet har till ändamål:


att främja vetenskaplig forskning på och om Hallands Väderö

att anordna exkursioner till ön

att arbeta för vårdande av naturen på ön och

att sprida kunskap om ön genom föredrag och skrifter

Besök gärna vår Facebook-sida:

Sällskapet Hallands Väderös Natur • www.shvn.se © 2020 • Ansvarig för hemsidan: Lena Svedin •