Sällskapet Hallands Väderös Natur 

www.shvn.se

Hied

Öns sydvästligaste byggnad var från början bara en envånings träbarack. När den byggdes är svårt att få reda på, men under 1890-talet och kring sekelskiftet bröts det sten på udden i söder och stenhuggarna bodde då i den så kallade stenkrossarbaracken. Det var en mycket enkel och primitiv byggnad som inte utnyttjades efter det att stenhuggarna lämnade ön. Hervid Vallin lär ha bott i huset en kortare tid hösten 1920 innan han fick byggt sin egen "Solstuga" strax nedanför.

Nils Holmström och Simon Bengtsson var två personer som vistades mycket på ön i början av seklet. Tillsammans med några andra väderövänner lär de ha tältat på ön omkring 1910 och vid något tillfälle även hyrt lotsstugan. 1913 tyckte de att det var dax att bilda en förening eftersom sällskapet då bestod av sju personer. Väderöklubben bildades den 9/8 1913.


Dessvärre förhindrade första världskriget de närmaste årens besök på ön och klubbens största problem var att de inte hade någon permanent bostad på ön. 1919, och ytterligare några år, bodde 7-8 medlemmar hos skogvaktaren där de spände upp ett tält utanför. 1923 hade man planer på att köpa fru Heimers villa, men hustet såldes istället till Henrik Lundegårdh.


Först 1925 löstes bostadsfrågan då Christian Rasch i maj köpte stenkrossarbaracken och fick ett arrendekontrakt med kyrkan. Hastigt påbörjades ombyggnader av huset, som fick flera smårum och en övervåning. I juli samlades medlemmarna i sitt nyrenoverade hus som de skämtsamt kallade Hied. Hie betyder dialektalt "tillhåll för löst folk" och det är mycket troligt att byggnaden kallats så då stenhuggarna bodde där.


Fortfarande träffas medlemmarna för sina "sejourer" varje sommar då endast medlemmarna själva, (inga damer) får närvara. Resten av sommaren kan medlemmarna hyra huset åt sig och sina familjer.

Sällskapet Hallands Väderös Natur • www.shvn.se © 2020 • Ansvarig för hemsidan: Lena Svedin •