Sällskapet Hallands Väderös Natur 

www.shvn.se

Skogvaktarebostaden

Den gårdsliknande byggnaden i väster nere i Kappelhamn är öns näst äldsta hus, skogvaktarebostaden. Den byggdes på 1860-talet, trots att man tidigare bestämt att lotsstugan skulle vara öns enda hus. 1858 anställde man nämligen öns första skogvaktare eftersom kyrkorådet ville ha bättre uppsikt över skogen på ön.

Byamännen i Torekov missbrukade sin rätt till bete på ön genom att släppa ut får och genom att låta bönder utanför samhället ha sina djur där på sommarbete. Fåren uppgick vissa år till över 800 och förstörde då mycket av växtligheten. Dessutom betalade inte bönderna överenskomna avgifter.


Skogvaktaren skulle ha hand om plantering och skogsskötsel, samt hindra folk från fastlandet att stjäla ved på ön. Han fick rätt att bruka tio tunnland och fick fritt bete för de djur, inga får eller gäss, som han kunde vinterföda på bostället.


Från år 1858 och fram till 1959 hade ön tolv skogvaktare. Efter det att tjänsten drogs in tillsattes istället en tillsyningsman och skogvaktarebostället hyrs sedan dess ut till sommargäster.


Ända sedan 1500-talet släpper Bjärebönderna ut djur på sommarbete. I maj månad skeppas djuren ut till ön på samma båtar som passagerarna åker med. (Dock inte samtidigt.) Och under hela sommaren går kor, hästar och får fritt på ungefär halva ön. (Antalet djur varierar från år till år.)

Skogvaktare på Hallands Väderö:


1858-1866  Lave Nilsson Skollärare


1867-1872  Peter Gustaf Nilsson


1872-1887  Jöns Peter Nilsson

Planteringsvårdare, grävde en brunn vid skogvaktarhuset och anlade vattenhoar för betesdjuren.


1888-1891  Johan Fredrik Ludvig Kallenberg

Fick tillåtelse att hålla gäss på betesmarken.


1891-1897  Albert Ekman

Starkt naturintresse och var en intresserad fotograf, fick tillstånd att ta upp sjötång.


1897-1903  Sven Olof Andersson Malmros

Byggde den fristående stallbyggnaden, planterade ut kaniner.


1903-1923  Emanuel Mårtensson

Skogvaktare från Vittsjö.


1923-1926  O. M. Hagberg

Mårtenssons bror


1926-1934  Nils Stefansson

Hade mycket jobb med att röja och plöja jorden efter flera år i träda.


1934-1944  Georg Wargren


1944-1949  Lorenz Wargren


1949-1959  Viking Lundström

Sällskapet Hallands Väderös Natur • www.shvn.se © 2020 • Ansvarig för hemsidan: Lena Svedin •